Årshjulet 2016 Bodø Friidrettsklubb

Link til Årshjulet BFIK – med faste hendelser for BFIK 2016

  • Presentert på årsmøtet 15. mars 2016

Årshjul BFIK 2016 -med-faste-oppgaver-1