Elektronisk stevnerapport og Poeng Tabeller

Resultat skal sendes til:
resultater@friidrett.no   

arnt_heggelund@hotmail.com  (satistikk landsdelen)

Stevnerapport vedlagt resultatliste sendes:

NFIK v/ Ivar Steiro – isteiro@mac.com

Skjema Elektronisk Stevnerapport

Poengtabell Tyrvingtabellen

Mangekamptabellen for kvinner

Mangekamptabellen for kvinner