Friidrettstrening

https://www.friidrett.no/globalassets/kompetanse/friidrettstrening.no/friidrettsovelsene.png

Trykker du på linken under – kommer du til – FRIIDRETTSØVELSENE-  – TRENERKURS – OM TRENING

https://www.friidrett.no/link/513846f4793d4cd79c25eca7eab48b76.aspx