Aktivitetsavgift

 

2015:

Treningsgruppe      8 – 10 år kr. 1.000,-  2 terminer a kr. 500,-
Treningsgruppe  –  11 – 13 år kr. 1.200,-  2 terminer a kr. 600,-
Treningsgruppe  –  14  – 15 år kr. 1.400,-  2 terminer a kr. 750,-
Treningsgruppe –   16 år +      kr. 1.700,-  2 terminer a kr. 850,-

Treningsåret går fra januar til desember. Aktivitetsavgiften sendes ut i 2 terminer, henholdsvis februar og september eller fortløpende etter som utøveren begynner i Bodø Friidrettsklubb.

Alle må ha betalt medlemskontingent og aktivitetsavgift for å delta på trening og konkurranser i friidrett. I tillegg må alle 13år og eldre ha løst inn Lisens hos Norges Friidrettsforbund.

I tillegg er innsats fra foreldre/foresatte og aktive nødvendig ved egne stevner og inntektsbringende tiltak.

Bodø Friidrettsklubb

Postboks 255,

8001 Bodø

Bank konto: 4509.27.96950