Lisens

Friidrettstinget 2013 vedtok å innføre friidrettslisens for alle friidrettsarrangement i regi av klubber i Norges Friidrettsforbund fra 1.1.2014.

Hovedinnhold del 1

Helårslisens:

Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon.

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år.

Pris helårslisens:
Grunnlisens kr 375
Utvidet lisens kr 700

Se vilkår her:https://www.friidrett.no/link/b940ad9e69bc4ec6a4b28b3b52c4922d.aspx

Helårslisens for 2015 og 2016 kan kjøpes her: http://mosjon.friidrett.no/

Engangslisens:

Dersom deltaker fyller 13 år inneværende år for deltakelse i mosjonsarrangement og ikke har helårslisens må deltakeren kjøpe engangslisens. Det er arrangørens ansvar å kreve inn engangslisens.

Lisens er påkrevet frem til deltaker fyller 80 år.

Arrangement uten startkontingent er gratis (forsikring inngår ikke).

NFIFs styre besluttet før påske å endre betingelsene for lisens med deltakeravgift i intervallet 1-50 kroner. Samtidig opprettholdes ansvarsforsikring av arrangement tilknyttet Norges Friidrettsforbund og som ligger på terminlisten til NFIF.

Arrangører som ønsker å forsikre sine deltakere og funksjonærer kan velge å ha en lisens på kroner 20 per deltaker.


Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent:

<50              Valgfritt for arrangør/kr 20*

51- 100        kr 20

101-250       kr 30

251-400       kr 40

401<            kr 50

*Ved å ikke benytte engangslisens er utøver/funksjonær ikke forsikret.

På karuseller skal det kun betales engangslisens en gang ut fra pris for karusellen.
Stafetter kr 15 pr deltager, maks kr 150

Barn frem til 13 års alder er forsikret gjennom idrettens barneforsikring