Medlemskontigent

Medlemskontingenten i Bodø Friidrettsklubb er for alle medlemmer, det være seg aktive og støttemedlemmer/dommere Kr.200,-. Medlemskontingenten betales sammen med 1. termin aktivitetsavgift i februar.

En utøver kan ikke delta på trening eller stevner for Bodø Friidrettsklubb uten å ha betalt

medlemskontingenten, aktivitetsavgift og lisens for 13 år og eldre.

Du vil ikke bli registrert som medlem og utøver uten å ha betalt medlemskontingenten, aktivitetsavgift, samt lisens for 13 år og eldre og står dermed uten forsikring.

Aktivitetsavgift 2015:

Treningsgruppe      8 – 10 år kr. 1.000,-  2 terminer a kr. 500,-

Treningsgruppe    11 – 13 år kr. 1.200,-  2 terminer a kr. 600,-

Treningsgruppe    14  – 15 år kr. 1.400,-  2 terminer a kr. 750,-

Treningsgruppe –   16 år +      kr. 1.700,-  2 terminer a kr. 850,-

Treningsåret går fra januar til desember. Aktivitetsavgiften sendes ut i 2 terminer, henholdsvis februar og september eller fortløpende etter som utøveren begynner i Bodø Friidrettsklubb.

Bank konto nr: 4509.27.96950

Startkontingent:

Klubben dekker startkontingenten for alle stevner de aktive deltar på. Om utøver ikke møter på stevner de har meldt seg på, eller er for sein med påmeldingen, vil startkontingenten og tilleggsavgiften bli belastet den enkelte utøver.

Lisens/Forsikring:

Alle utøvere tom 12 år, som er medlem, er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen i NIF.

F.o.m. 13 år må alle utøvere ha Lisens ( grunnlisens kr. 475,- pr. år ), som den enkelte selv må betale. Lisensen omfatter foruten forsikring også lisens til å delta i friidrettstrening- og stevner. BFIK registrerer automatisk alle utøvere f.o.m. 13 år til NFIF for hvem som må ha lisens.

Egenandeler:

Ved samlinger i Bodø og Nordland dekker klubben 50 % av egenandeler.

Ved Peab- lekene og andre kretsinitierte stevner dekker klubben 50 % av egenandeler.

På reiser til andre stevner klubben velger å delta (fellesreiser så som Narviklekene),

fastsetter styret størrelsen på egenandelen i forbindelse med reiseopplegget.

Deltakelse i stevner:

Klubben dekker startkontingent på stevner.

Påmelding skjer normalt av den enkelte via MinIdrett, da etter godkjenning av klubben.

Yngre utøvere enn 13 år reiser i utgangspunktet kun på klubbinitierte stevner (BFIK – fellesturer).

Utøvere over 14 år – klubben kan dekke inntil 50% på  2- 4 stevner i året. For utøvere som holder høyt nasjonalt nivå kan klubben vurdere høyere dekningsgrad.

I tillegg til påmelding bør den enkelte i god tid bestille reise, da spesielt flybilletter, for å holde sine personlige utgifter lavest mulig.

Krav til utøvere for å få støtte:

  • Deltar på alle stevner med godkjent klubbdrakt/konkurransedrakt.
  • Utøveren skal vise engasjement og bidra tilbake til klubben og være en god representant for klubben.
  • Kontingent og aktivitetsavgift skal være betalt før det betales støtte fra klubben.