Kompetanse / Klubbutvikling / Kurs

Link til Kompetanse – klubbutvikling – Kurs for ledere / dommere / startere etc:

https://www.friidrett.no/kompetanse/klubbutvikling/

Link til Håndbok for barn- og ungdom

handbok2017_endelig-utgave

https://www.friidrett.no/barn-og-ungdom/handbok-for-barn-og-ungdom/