Treningstider 2017

Treningstidene er på Mørkvedlia Idrettspark.

Til nye utøvere og foresatte.

Det er mulig til å møte opp til en prøvetime for de som vurderer å begynne med friidrett.

Ta i så fall kontakt med treneren i den aktuelle atdersgruppen for avtale om oppmøte.

Dette gjelder også første time for nye utøvere som har betalt medlemskap.

 •  6 – 10 år – Trener – Malin Rønninghaug  mobil 403 86 231
 •                   Onsdag 1800 – 1900
 • 11 – 12 år – Trener – Jostein Kvikstad mobil  917 34 238
 •                    Mandag 1700 – 1800
 •                    Onsdag 1730 – 1830
 •                  Torsdag  1730 – 1830
 • 13 – og eldre – Trener – Jostein Kvikstad  mobil 917 34 238
 •                    Mandag 1800 – 1900
 •                    Tirsdag  1830 – 1930
 •                    Onsdag 1830 – 1930
 •                   Torsdag 1830 – 1930
 •                    Fredag  Evt. etter avtale
 • Kast 11år og eldre – Trenere – Linda Evjen       mobil 482 78 600
 •                                                    Kristin Hunstad   mobil 915 95 954
 •                                                    Øystein Bjørbæk mobil 908 56 719
 •                     Onsdag 1800 – 1900
 • Mellom-/langdistanse -Trenere  Bjørn Jarle Willassen mobil 948 55 092
 •                                                      Tesfayohannes Mesfn mobil 913 11 497
 •                     Mandag etter avtale
 •                     Tirsdag  etter avtale
 •                     Torsdag etter avtale
 • Vel møtt på treningene!

Husk – For å kunne delta på trening – og konkurranser i friidrett må du være medlem

 •              av Bodø Friidrettsklubb – ha betalt medlemskontingent og aktivitetsavgift
 •              for inneværende semester.
 •              Utøver 13år og eldre må ha løst Lisens til Norges Friidrettsforbund (NFIF)

Innmeldingsblankett til Bodø Friidrettsklubb:

http://www.bodofriidrett.no/innmelding/innmeldingsblankett/

Lisens til Norges Friidrettsforbund:

https://www.friidrett.no/mosjon/lisens/