Nytt styre i BFIK

Bodø Friidrettsklubb avviklet årsmøte 2017

onsdag 22. mars i kantina Nordland Fylkesbygg.

Det var fremmøte av kun 19 personer, men de ti faste

punketene på sakslisten ble gjennomført med mange fine

innspill og forslag. Møteleder var klubbens leder Gunnar Pedersen

med nestleder Marita Rønninghaug som sekretær.

Årsmeldingen og regnskap ble godkjent.

Resized_20170322_204250

Følgende valg ble foretatt:

 • Styreleder:
 • Gunnar Pedersen (gjenvalg)
 • Nestleder:
 • Rikke Lundell (ny)
 • Styremedlemmer:
 • Trond Mellerud (gjenvalg)
 • Eirik Svare (gjenvalg)
 • Eirik Hanssen (ny)
 • Erlend Duesund (ny)
 • Ingrid Charlotte Mellerud (ungdomsrepresentant – ny)
 • Varamedlemer:
 • Thor.Helge Steinlein (ny)
 • Marita Rønninghaug (ny) (avtroppende nestleder)
 • (Casey Diggs (trenerrepresentant – møter ved behov – ny)
 • Revisorer:
 • Lars Moe (gjenvalg)
 • Anniken Peters (ny)
 • Vararevisor:
 • Sverre Skår
 • Valgkomite:
 • Kristin Hunstad (leder – gjenvalg)
 • Synnøve Dalmo Tollåli (gjenvalg)
 • Inger Brunvær (ny)