Grasrotandelen

Bodø Friidrettsklubb org. nr. 987 813 709

Fra 1. mars 2009 kan du selv være med å bestemme hvem som kan motta inntil fem prosent av det du spiller for hos Norsk Tipping. Grasrotandelen ser dagens lys i mars, og her ser du hvordan du kan støtte din lokale klubb, lag, organisasjon eller forening.

Slik finner du «Bjøllebotn IL» eller «Vikskroken sanitetsforening»

Alle foreninger, lag, klubber eller organisasjoner som ønsker å motta grasrot-midler må registrere seg i ett nytt felles register, Frivillighetsregisteret.

Du kan selv finne mottakeren av din grasrotandel ved å søke fram klubben, foreningen eller organisasjonen – og det finnes flere måter å gjøre det på:

• Du kan gjøre det direkte i tippedisken hos kommisjonæren, på Internett, på mobilen og på spillterminalene. Da søker du opp mottakeren du vil støtte, og aktiverer den som grasrotmottaker av innsatsen din.

• Dersom du vet organisasjonsnummeret til klubben, kan du oppgi det hos kommisjonæren, eller taste det inn om du bruker noen av de elektroniske spillmulighetene.

• Du kan og søke fram klubben eller organisasjonen i ditt hjerte på norsk-tipping.no. Der skriver du ut en egen blankett med strekkode på. Denne tar du så med deg til en kommisjonær for registrering, og dermed sørger du for at det drypper litt på klubben din hver gang du leverer en Lotto-kupong eller et annet spill hos Norsk Tipping.

Lov å bytte lag

Når du først har registrert et lag som du vil støtte, står du fritt til å bytte mottaker så ofte du vil, men du støtter bare ett lag om gangen. Det er med andre ord fullt mulig å støtte for eksempel Stryn Røde Kors i en periode, for så å bytte til en helt annen organisasjon, lag, klubb eller forening. Du har alltid full oversikt over hvem du støtter. Grasrotmottakeren din står nemlig oppført på spillkvitteringene dine. For de som ikke ønsker å støtte noen spesielle, vil det også være mulig å reservere seg helt fra Grasrotandelen.

Følg med på innsamlingen

Du kan selv følge med på hvor mye ditt lag eller din forening har klart å generere via Grasrotandelen. Dette kan du finne på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Lag og foreninger som har opparbeidet seg bidrag vil få utbetalt dette 3 ganger i året.

Grasrotandelen og spillemidlene

Norsk Tipping tror Grasrotandelen sammen med spillemidlene vil gi mer penger til idrett, kultur og frivillighet totalt. Grasrotandelen kan gjøre Norsk Tipping til en mer attraktiv spilltilbyder, og føre til at selskapet trekker til seg spillere fra andre spill.

Innføringen av grasrotandelen innebær at en del av Norsk Tippings spilleinntekter fordeles direkte. Det betyr at inntil fem prosent av omsetningen ikke inngår i beregningen av spilleoverskuddet som skal fordeles via tippenøkkelen.

Tippenøkkelen vil ha de samme prosentfordelingene, og fra 2015 av vil overskuddet fra Norsk Tipping bli delt mellom idrett (,5 %), kultur (36,5 %) og andre samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (18 %).