Øvrige tillitsvalgte

Inger Brunvær
medlem valgkomiteen
+47 913 48 188
Anniken Peters
Revisor
905 33 307
Eirik Svare
Arrangementsansvarlig
+47 98261776
Dagfinn Røsberg
Ansvarlig hjemmesiden/Medlemsreg/
413 03 517
Kristin Hunstad
Leder valgkomiteen
915 95 954
Kristin Hunstad
Ansvarlig for politiattester
915 95 954
Sverre Skår
Vara Revisor
90615934
Synnøve Dalmo Tollåli
Medlem valgkomiteen
992 48 179
Lars Moe
Revisor
+47 924 14 861