Organisasjonsplan Bodø Friidrettsklubb

 

Link til Organisasjonsplan Bodø Friidrettsklubb vedtatt 2012

Vedtatt videreført på årsmøtet 15. mars 2016

– ajourført med valg foretatt på årsmøtet 2016.

Organisasjonstablå BFIK 2016