Øvelsene på stevnene 2017

Bodø Friidrettsklubb arrangerer følgende Kretsstevner 2017:

19. Januar i Nordlandshallen.

14. Februar i Nordlandshallen.

16. Mars i Nordlandshallen.

04. April i Nordlandshallen.

10. Mai Tinestafetten på Mørkvedlia Idrettspark.

11. Mai på Mørkvedlia Idretspark.

23. Mai på Mørkvedlia Idrettspark.

01. Juni på Mørkvedlia Idrettspark.

13. Juni på Mørkvedlia Idrettspark.

19. August SpareBank 1 Lekene.

20. August SpareBank 1 Lekene.

14. September på Mørkvedlia Idrettspark.

Har nå satt inn alle øvelsene for de enkelte årsklassene etter mottatt ønskeliste fra trenerne:

I Nordlandshallen kan det kun arrangeres løp aleine og høyde/Lengde  sammen etter at løpene er avviklet.

Derved vil ønskede øvelser bevirke at stevnene vil ta noe mere enn 2 timer å avvikle.

Det må det fraktes 18 hekker fra Mørkvedlia til Nordlandshallen før ønsket hekkestevne 16. mars.

PS – påmeldingen skjer nå KUN via Minidrett 3 dager på forhånd, noen må i god tid før første stevnet 19. januar

skoleres på oppsett og bruk av arrangementsprogrammet FreRes og i kombinasjon med el. tidtaking

som benytter Lyns system.

Etter at løpene er avviklet i Nordlandshallen tar man bærbare PC til lengde og høyde, hvor resultatene skrives inn fort løpene.

Har også endret noen av ønskene på øvelsene foreslått utendørs, da i overenstemmelse med godkjente øvelser

for de enkelte årsklasser, som BFIK må følge. (eksempel 400m og 800m er kun fra årsklasse 14år, 3000meter er fra årsklasse 16år)

PS – rekrutter kan kun delta i 3 øvelser pr. da ifølge Norges Idrettsforbund overordnede regler.

Det er på flere av stevnene satt opp 3 lange kast, noe som tilsier at stevnene vil gå langt over 2 timer og krever

flere utdannede dommere.

Vi «gamlinger » har lover å sjekke ut flere personer i bruk av SportAdmin, hvor det kreves noe datakunnskap og en «stødig hånd».

(pr. dato er det kun Jarl og Dagfinn som opererer med detaljene  på SportAdmin)

Det er nå viktig med kursing av dommere og operatører av de enkelte arrangementsprogram.

Alt bør skje på data, da dere ikke finner slike gærninger som eldre, som har benyttet

kveld og natt i etterkant av stevnene til å rette opp å skrive inn resultater.

På klubbens Hjemmeside finner dere adresser til alt av kurs, dommerkurs, starterkurs, stevnearrangementskurs, speakerkurs etc.

Det nå klart med påmelding via Minidrett for utøverne. Alle stevnene med øvelsesoppsett er

approbert og ligge klare. https://minidrett.nif.no/

 

De aktive og forelder må orienteres om skifte av årsklasse fra 1. januar det enkelte år.

Fyller den aktive 12år 31. desember 2017, så må han/hun konkurrere i 12årsklassen alt fra 1. januar 2017.

Alle som fyller 13 år må også løse lisens hos Norges Friidrettsforbund før vårt første stevne 19. januar 2017.

(kravet er egentlig før første trening 2017)

Linke for å løse lisens: http://mosjon.friidrett.no/

Vel møtt og lykke til med sesongen 2017!