Tidsskjema lørdag

SpareBank 1-Lekene 2017

Tidsskjema lørdag 19. august

1015    –           Velkommen og åpning av de 41. lekene!

 

 

Opprop/Avkryssing – den enkelte må signere på påmeldingslistene kun for løpsøvelsene

på oppslagstavla på Målhuset innen EN time før det enkelte løp starter.

I lengde og kast er det 3 forsøk for rekrutter, 4 forsøk 11- 14år  og for 15år og eldre 6 forsøk.

Der hvor rekrutt er ført opp sammen med andre – gjennomfører disse sine 3 forsøk først.

NB – løp må gå på tidsskjema – avtal med øvelsesleder om utsatte hopp/kast.

NB – møt på startplass/konkurransestedet min. 5 min før øvelsen starter

Innen kl. 15:00 påmelding til Pizzaparty være innlevert i Målhuset.

Innen kl. 1600 må lagene til stafetten være innmeldt i Målhuset.

IKKE oppbevar verdisaker i garderoben                              15.08.2016 07.26