Støtter du klubben – med å bli kunde i SNN?

Tilleggsavtale til Samarbeidsavtale mellom

Bodø Friidrettsklubb (BFIK) og SpareBank 1 Nord-Norge (SNN)

1 Formålet med tilleggsavtalen

Tilleggsavtalen regulerer en aktivitetsbasert bonus til BFIK. Denne bonusen er ment å være et incentiv for BFIK til å fremme arbeidet med å legge til rette for at flere av BFIK,s medlemmer velger SNN som sin hovedbankforbindelse.

2 Varighet

Avtalen følger hovedavtalen som løper over to år.

3 Gjennomføring

BFIK vil gjennom eget nettverk påvirke forbrukere til å vurdere å bruke SNN som sin leverandør på bank og forsikringstjenester.

Nye kunder vil skrive seg på kontaktliste, for så å bli kontaktet av SNN.

4 Vederlag

Ved en inngåelse av kundeforhold med SNN, vil lag/grupper som har opprettet kontrakt innrømmes kr 2.000,- pr kunde som bonus. Definasjonen av kundeforhold her er totalkunde med boliglån, personforsikring og/eller skadeforsikring.

Ved oppnåelse av hver tiende kundeforhold, vil BFIK utbetales en bonus på kr 10.000,-.

—————————————————————————————————————-
Jeg ønsker å bli kontaktet av Sparebank 1 Nord-Norge for en uforpliktende samtale

Navn: _________________________________                         Ønsket sted:

Tlf.:___________________________________                          City Nord

 E-post: _______________________________                          Storgata

Jeg ønsker å prate om:

Boliglån

Forsikring

Sparing

Annet